top of page

Regler for utlån

Utstyret på media er kostbart.
Når jeg låner utstyr skal jeg behandle det forsiktig.
 
Bryter jeg reglene for utstyrslån kan jeg miste retten til å låne utstyr.
 
Lån og bruk av vårt utstyr innebærer en viss risiko for uhell og skader. Ting kan skje og det vil du møte forståelse for.
 
Du er derimot erstatningsansvarlig om du mister utstyret eller bruker og skader utstyret utenom skolebruk.

 • jeg låner utstyret til skolen og vet at utstyr ikke skal ligge hjemme

 • når jeg er ferdig med utstyret skal jeg levere det så snart som mulig

 • det er mitt ansvar å levere utstyr som står i mitt navn og at det er dårlig gjort av meg å pålegge andre (elever eller lærere) det ansvaret

 • utstyret jeg låner ikke skal ligge i klasserommet å slenge

 • utstyr skal bare brukes til skolearbeid (om ikke annet er avtalt med lærer)

 • skolens utstyr er merket av skolen, nummerert, registrert og ikke salgbart

 • utstyret skal leveres inn før en ferie

 • jeg kan be lærer sjekke om jeg har noe mer utstyr i mitt navn når jeg leverer

 • jeg kan be lærer om hjelp hvis jeg er usikker på hvordan utstyret skal brukes/ikke brukes​

Jeg vet at...
Før jeg leverer...
 • sjekker jeg at batteriet er ladet slik at personen etter meg ikke starter med tomt batteri

 • sørger jeg for at ekstrautstyr som er ført opp i notat slettes fra mitt navn 

 • fjerner jeg eventuell kameraplate fra stativ festet under kamera

 • tar jeg minnekortet mitt ut av kamera

 • formaterer jeg skolens minnekort 

 • sjekker jeg at veskene er helt tømt

Skolens utstyr er merket med et nummer
og en serie:

 • F-serien står for FOTO (speilrefleks)

 • O-serien står for OBJEKTIV

 • KO-serien står for KITOBJEKTIV 

 • V-serien står for VIDEO (videokamera)

 • S-serien står for STATIVER

 • L-serien står for LYD (lydopptakere)

 • M-serien står for MIKROFONER

 • LK-serien står for LYSKIT

 • R-serien står for REMOTE (fernkontrollere)

 • D-serien står for Dolly

Jeg skal følge reglene for utlån og er klar over at jeg er erstatningsansvarlig for ødelagt og bortkommet utstyr. I verste fall kan jeg miste retten til å låne utstyr på MK.

OK?

bottom of page