top of page

FÅ STUDIEKOMPETANSE

Studer videre på 

høgkole eller universitet

BLI HVA DU VIL! 

Synes du det er spennende med foto, film, lyd, grafisk design, journalistikk, animasjon eller app- og webdesign? Vil du ha studiekompetanse slik at du kan studere videre på høgskole/universitet?

Da er kanskje medier og kommunikasjon ved Kopervik videregående skole noe for deg!

 

Vi jobber (blant annet) med: 

 

Lær deg å ta bedre bilder, redigere film, lage radiosending, skrive nyhetssaker, designe plakater, nettsider. Lær deg kommunikasjon og markedsføring i nye og tradisjonelle medier. Lær deg bruk av digitale verktøy, ny teknologi, nye medier og masse mer! 

 

Vi kombinerer teori med mye praktisk arbeid. Da blir skolehverdagen
spennende, nyttig og lærerik! 

 

Om medier og kommunikasjon

FELLESFAG OG VALGFAG
SJANGERE

MK-fagene Medieuttrykk og Mediesamfunnet handler om å få frem budskap og innhold til en målgruppe. Da er det viktig å vite hvordan fortellinger, informasjon og ideer finner form og uttrykk. I løpet av VG1 er vi innom mange ulike sjangrer som f.eks foto, reportasje, avis, film, radio, tv, trykksaker, tekstsjangere, animasjon, tegneserier med mer.

SOSIALE MEDIER

Sosiale medier har vokst fram i rasende fart de siste årene, og er blitt viktige verktøy ikke bare for vårt privatliv, men også for næringsvirksomhet, politikk og kultur.

 

Kjennskap til bruk, regler, sikkerhet og fall-gruver er en viktig del av mediekompetansen din.

 

Lær deg sikker, god og profesjonell bruk av sosiale medier, blogg, nettsider osv. 

MEDIETEORI

Den teoretiske delen av MK dekker utviklingen av mediene, uttrykkshistorie, ulike former for formidling, og ikke minst etiske og rettslige forhold. I tillegg får du lære om kommunikasjonsmodeller, formidlingsteknikker, journalistikk og medienes plass i samfunn og demokrati.

PLATTFORMER

Vi henter informasjon og underholdning fra ulike digitale kommunikasjonsløsninger.Kunnskap om hvordan disse virker og hvordan vi skreddersyr innhold og form er en del av hva du lærer i medie- og kommunikasjonstimene.

FOTOGRAFERING

Lær om profesjonell bildebruk – til reportasjer, i reklame, på nettsider, i blogger, i brosjyrer og andre trykte medier. Opplæring i foto omfatter blant annet komposisjonslære, lyssetting, fargelære, kamerateknikk og ikke minst hva slag krav de ulike kanalene stiller til sjanger og tekniske egenskaper.

FILM OG VIDEO

Hvordan bygger vi opp en filmfortelling? Hvordan klipper vi og lydsetter? Hva er studioproduksjon, reportasje, nyhetsinnslag og informasjonvideo? Og hvordan brukes et videokamera riktig? Studér andres produksjoner, lær av de beste og forsøk deg selv!

Du får innføring i grunnprinsipper for illustrasjonsteknikk, og ikke minst får du øve deg i å sette opp sider i papir- og nettbaserte medier. Du lærer om og praktiserer layout og typografi, prinsipper for god design, digitale tegneverktøy, fargebruk og andre finesser som skal til for å få et design til å se bra ut!

DESIGN OG LAYOUT
LYD OG RADIO

Radio kom før fjernsyn, og opplever en renessanse, ikke minst i form av podcaster. Lær hvordan du bygger opp et hørespill, en reportasje, en debattsending eller et portrett.

 

Lydteori, opptaksteknikk, klipping og lydsetting/foley er blant emnene du møter.

TYPOGRAFI OG TEKST

Uten skriftspråket, ingen kultur sllik vi kjenner den!  Bokstavenes utforming og bruk er helt avgjørende for god formidling. Lær deg grunnleggende typografi, regler for lesbarhet i ulike medier – og ikke minst: skaff deg kunnskap om korrekt rettskrivning og tegnbruk!

SYMBOLER OG IKONER

Symboler, ikoner, instruksjonstegninger, emojier og andre forenklede bildeuttrykk supplerer skriftspåket i stadig større grad, og i alle medier. Lær hvordan vi benytter symboler til alt fra trafikkskilt og produktinformasjon til logoer og i sosiale sammenhenger.

REKLAME OG PR 

Hvordan formidler vi varer, tjenester og budskap gjennom reklame? Hva er informasjonsmedarbeidernes rolle i politikk, næringsliv og offentlige virksomheter? Og hva gjør egentlig et PR-byrå for sine betalende klienter?

RESEARCH OG KILDER

Uansett om vi produserer kommersiell informasjon, nyhetsstoff, reportasjer, lærestoff eller meningsytringer, plikter vi å sjekke at påstandene våre er riktige, og at vi vet hvem som uttaler seg. Lær deg research, bruk av kilder og korrekt innholdsgjengivelse.

bottom of page